NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Ochrona danych osobowych- obowiązek informacyjny


Ankieta ewaluacyjna.

Szanowni Państwo.
Mając na uwadze zaspokojenie Państwa potrzeb i oczekiwań ze strony RODN i IP „WOM” w Rybniku prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą nam na zmodyfikowanie i poszerzenie naszej oferty zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Link do ankiety


Sposób odbioru nagród Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” 


ŚLĄSKIE. Tu edukujemy.

12 13


Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego

pobierz informację         zapisy on-line==> zapisz się!!!

Język angielski dla nauczycieli – kurs doskonalący

pobierz informację         zapisy on-line==> zapisz się!!!


Konkurs Wojewódzki „Jak Ja rozumiem Herberta ?”

Regulamin 


Zarządzanie Oświatą

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2017/18.

pobierz kartę zgłoszenia


KALENDARZ SZKOLEŃ


DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
kwiecień – czerwiec Sztuka motywowania ucznia i budowanie jego marki na rynku pracy mgr Sabina Ficek
Maj- Czerwiec Tworzenie autorskiego programu wychowania fizycznego i zajęć sportowych mgr Beata Klima
25.05 VISUELLE NOTIZEN IM DEUTSCHUNTERRICHT = EFFEKTIVES LEHREN UND LERNEN mgr Sylwia Bloch
25.05 NOWE TECHNOLOGIE NA LEKCJACH MATEMATYKI – NIESZABLONOWE ROZWIĄZANIA, KTÓRE ZWIĘKSZĄ ZAANGAŻOWANIE ORAZ WYNIKI UCZNIÓW mgr Marzena  Bugiel
28.05 Kształtowanie postawy badawczej uczniów mgr Anna Ogrodnik
28.05 Nowoczesna świetlica szkolna mgr Beata Klima
29.05 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych mgr Alojzy Zimończyk
30.05 „MATEMATYKA W DZIAŁANIU” Aktywne uczenie się matematyki poprzez wykorzystanie zabaw, gier i ćwiczeń. mgr Wioleta Dudziak-Radecka
04.06 Zabawy z wełną – wykorzystanie wełny w zajęciach terapeutycznych i plastycznych. mgr Justyna Miłkowska
04.06 Jak pracować z podręcznikiem do języka mniejszości narodowej NIKO oraz programem nauczania dla I etapu edukacji? mgr Sylwia Bloch
04.06 Aktywny Samorząd Uczniowski mgr Mirela Szymczak
04.06 Ochrona danych osobowych – RODO w placówce oświatowej

pobierz  – Program szkolenia RODO w oświacie

mgr Sylwia Bloch

mgr inż. Jadwiga Garcorz

05.06 Majsterkując  poznajemy świat urządzeń technicznych  – ciekawe pomysły na zajęcia techniczne i nie tylko… mgr Wioleta Dudziak-Radecka
07.06 Lektura i kultura.  Książka na ścieżkach moich wyborów mgr Małgorzata Pyszny
07.06 TIK w nauczaniu różnych przedmiotów mgr Tomasz Stadnicki
07.06 „Literatura dziecięca – inspiracją do kreowania zajęć dydaktycznych w przedszkolu” mgr Anna Krzyżanowska
08.06 Teatralna akademia szkolna W jaki sposób rozmawiać na temat niepodległości za pomocą metod teatralnych? mgr Małgorzata Pyszny
08.06 Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie – rozwijanie sprawności mówienia na lekcji języka obcego dr Katarzyna Wróbel
12.06 Tworzenie książeczek sensorycznych mgr Sylwia Bloch
12.06 KURS  NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU mgr Anna Ogrodnik
12.06 Konsultacje z wydawnictwem Oxfrord dr Katarzyna Wróbel
14.06 Klub Mediatorów Rówieśniczych.  Sposoby organizacji w szkole. mgr Marzena  Bugiel
14.06 Edukacja matematyczna i językowa na łonie przyrody – „na zewnątrz” przedszkola i szkoły. Czy to możliwe? mgr Anna Krzyżanowska
26.06 Co  każdy polonista wiedzieć powinien na  temat egzaminu ósmoklasisty ? mgr Małgorzata Pyszny
18 – 19.10 METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE

Autorski program kursu prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation (ISCO) w Wielkiej Brytanii.

 

mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch