NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

dojazd.poprawiony

Szczegóły : www.rybnik.com.pl/wiadomości,w-piątek-rusza-remont-nad-chwalowicka,wia5-3266-35824.html


Odbiór zestawów zadań Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” – informacje


Konferencja regionalna – 28 marca 2018

„Szlakiem zabytków Górnego Śląska”

informacja i zapisy


Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego

pobierz informację          zapisy on-line==> zapisz się!!!


Konkurs Wojewódzki „Jak Ja rozumiem Herberta ?”

Regulamin 


Konkurs na krótką formę komiksową pod tytułem Ratujmy się przed smogiem – Zobaczyć we mgle… pobierz regulamin konkursu


Zarządzanie Oświatą

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2017/18.

pobierz kartę zgłoszenia


Wdrożenie nowej podstawy programowej – liczba przeszkolonych nauczycieli


KALENDARZ SZKOLEŃ


DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
21.03 SZACHY w edukacji wczesnoszkolnej mgr Sylwia Bloch
22.03  Rodzic – nauczyciel – elementy mediacji w pracy z uczniem i rodzicami dr Urszula Warczok
 22-23.03 METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE

Autorski program kursu prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation (ISCO) w Wielkiej Brytanii.

 mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch
23.03 GeoGebra na lekcjach matematyki i fizyki mgr M. Bugiel
26.03 Zabawy z robotami i kodowaniem mgr T. Stadnicki
kwiecień – czerwiec Sztuka motywowania ucznia i budowanie jego marki na rynku pracy mgr Sabina Ficek
04.04 „Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela  obowiązujące od 1 września 2018 r.”  ( w tym ocena pracy nauczyciela) mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch
05.04 Uczyć matematyki z pasją!  Recepta na udane lekcje.

Miejsce szkolenia:
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Raciborzu, ul. Ocicka 52.

mgr Marzena  Bugiel
05.04 Logopiosenka – muzyczne ćwiczenia logopedyczne mgr Sylwia Bloch
 05.04  Dzieci i młodzież w sieci – jak uczynić Internet bezpiecznym miejscem dla ucznia.  mgr T. Stadnicki
06.04 Learning by Playing – rola multisensorycznej zabawy we wczesnej edukacji językowej mgr Sylwia Bloch
06.04 Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – ogólnopolski program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia mgr Anna Węgrzyn
09.04 Egzamin ósmoklasisty – co anglista wiedzieć powinien dr Katarzyna Wróbel
10.04 Zdrowe odżywianie i aktywny styl życia lekarstwem na otyłość mgr Anna Ogrodnik
10.04
„MATEMATYKA W DZIAŁANIU” Aktywne uczenie się matematyki poprzez wykorzystanie zabaw, gier i ćwiczeń.
mgr Wioleta Dudziak-Radecka
11.04 Praca z uczniem w klasie integracyjnej mgr Beata Klima
12.04 Metoda CLIL w nauczaniu matematyki mgr Sylwia Bloch
13-14.04 Dysleksja na języku obcym  – dostosowanie wymagań mgr Sylwia Bloch
13.04 Sztuka na kółkach. Sposoby na realizację edukacji regionalnej  w szkole i przedszkolu mgr Małgorzata Pyszny
13-15.04 Kurs nadający nauczycielom edukacji dla bezpieczeństwa kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy mgr inż. Jadwiga Garcorz

mgr Mariola Gajek – Czapla

14.04 Nie zawsze i nie nigdy – komunikacja interpersonalna w szkole dr Katarzyna Wróbel
16.04 Motywowanie uczniów do nauki.  Prezentacja wybranych metod aktywizujących. mgr Anna Ogrodnik
17.04 Egzamin ósmoklasisty – co anglista wiedzieć powinien dr Katarzyna Wróbel
18.04 Co  każdy polonista wiedzieć powinien na  temat egzaminu ósmoklasisty ? mgr Małgorzata Pyszny
19.04 Muzyczna mapa Polski mgr Sylwia Bloch
19.04 Praca dydaktyczna metodą projektu edukacyjnego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej mgr Anna Krzyżanowska
20.04 Tutoring w edukacji humanistycznej mgr Małgorzata Pyszny
21.04 Karta rowerowa mgr Wioleta Dudziak-Radecka
21.04 Kurs nadający uprawnienia dla osób przeprowadzających egzamin na kartę rowerową w szkołach podstawowych mgr Wioleta Dudziak-Radecka
25.04 Magia słów . Jak uczyć retoryki w szkole podstawowej ? mgr Małgorzata Pyszny
26.04 Aktywny na lekcjach matematyki – uczeń czy nauczyciel?

Miejsce szkolenia:
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Raciborzu, ul. Ocicka 52.

mgr Marzena  Bugiel
27.04 GeoGebra na lekcjach matematyki i fizyki  mgr Marzena  Bugiel
27.04 Edukacja matematyczna i językowa na łonie przyrody. Czy to możliwe?      mgr Anna Krzyżanowska
07 i 11. 05 Kurs przygotowujący do realizacji programu   STRAŻNICY   UŚMIECHU mgr Anna Ogrodnik
10.05 Praca zespołowa na lekcjach  nie tylko matematyki mgr Marzena  Bugiel
10.05 Piosenka sportowa mgr Sylwia Bloch
10.05 Story Jumper i Animoto mgr Katarzyna Gozdawa-Grajewska, mgr Anna Węgrzyn
19.05 Ekspert doradztwa zawodowego mgr Sabina Ficek
21.05 Budowanie atmosfery sprzyjającej  uczeniu się w klasie mgr Anna Ogrodnik
18 – 19.10 METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE

Autorski program kursu prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation (ISCO) w Wielkiej Brytanii.

 

mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch