KALENDARZ SZKOLEŃ – ZOBACZ


NABÓR NA STANOWISKO DORADCY METODYCZNEGO

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/nabor-na-stanowisko-doradcy-metodycznego-ogloszenie-o-naborze-i-wniosek-dla-kandydatow/


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

– nauczyciel konsultant ds. języka angielskiego – link do strony


Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego pedagoga szkolnego

            W związku z planowaną konferencją dla pedagogów szkolnych RODN i IP „WOM”
w Rybniku zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez pedagoga szkolnego ankiety
w zakresie badania potrzeb doskonalenia zawodowego.

Link do ankiety

Dziękujemy


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Wystawa „Przełomowy czas 1918-1922” jest krótkim (12 dużych plansz) przedstawieniem niezwykle ciekawego i ważnego dla Górnego Śląska okresu powstań i plebiscytu. Tworzą ją przede wszystkim reprodukcje dokumentów i fotografii (ze zbiorów Muzeum w Rybniku), dzięki którym można lepiej poznać ten okres.

Wystawa do oglądania w dniach od 6 maja do 6 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Ośrodka.

10 kwietnia  – konferencja 
Powstania Śląskie – zestawienie bibliograficzne nr 1
Powstania Śląskie – zestawienie bibliograficzne nr  2
Konkurs i konferencja „Śladami Powstań Śląskich
PBW Racibórz – aktualności   

 

I Edycja Regionalnego Konkursu

„Śladami historii Regionu Śląskiego”

temat na rok szkolny 2018/2019:

„ŚLADAMI POWSTAŃ ŚLĄSKICH ”

wyniki konkursu             galeria prac

 


REGULAMIN  WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

„Byłem, widziałem, zapamiętałem a potem narysowałem”.


KURSY KWALIFIKACYJNE


Kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

nowa edycja wrzesień 2019 – maj 2020 ==> zapisz się!!!

 

ZAPRASZAMY NA KURSY:

Kurs kwalifikacyjny z  zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.

Kurs kwalifikacyjny z  zakresu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 80 godz.


ŚLĄSKIE. Tu edukujemy.

12 13
Ochrona danych osobowych- obowiązek informacyjny – przeczytaj